KBO Joure neemt afscheid van Theo Huisman

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) van Joure heeft tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Theo Huisman. Hij was secretaris bij de bond.

Huisman was elf jaar verbonden aan de KBO en zorgde ervoor dat er, naast het reguliere programma, diverse bijeenkomsten werden georganiseerd. Leden konden daardoor onder meer kunst leren waarderen, verhalen leren schrijven en de iPad gebruiken. Ook was hij verantwoordelijk voor de nieuwsbrief NIJS. Iedere maand zorgde hij er voor dat lokale nieuwtjes in beeld kwamen. NIJS werd door de leden erg gewaardeerd.

Bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente heeft Huisman aan de wieg gestaan van Fryske Marren Vitaal. Hij was de drijvende kracht die maakte dat de lokale senioren organisaties mee gingen doen aan Vitaal. De nieuwe belangenbehartigende organisatie zorgde voor overleg met de gemeente en instanties. Thema’s die genoemd kunnen worden zijn het glasvezelnet, langer thuis wonen, oversteek tussen de Haven en Theresiahuis. Voor de mensen die een beroep op de WMO wilden doen, heeft Huisman in relatie met Fryske Marren Vitaal, de Clientondersteuning op gezet. Hierdoor kan de burger met vragen een beroep doen op geschoolde vrijwilligers.

In zijn dankwoord keek Huisman even terug en vooruit. Hij wees op het belang van een zich mee ontwikkelende organisatie, die transparant is en in de toekomst staat. De senior van vandaag en morgen staat midden in de samenleving, is vitaler en beter opgeleid. Ook die senior komt in aanraking met de uitkomsten van landelijk regeringsbeleid en de effecten van de demografische ontwikkelingen. Hij had het over een nijpend tekort aan plaatsen in verzorging tehuizen en eenzaamheid. En wat de KBO zelf betreft, hoopt hij op een landelijk sterke en solidaire organisatie, die de leden mee laat doen.