Nieuwe naam en logo voor gefuseerde koren

JOURE Op voorstel van het overgangsbestuur van het per 1 januari nieuw gevormde fusiekoor van de mannenkoren Cantate cum Gaudio uit Joure en Credo uit Heerenveen, hebben de leden unaniem gekozen voor de naam Chr. Reg. Mannenkoor ZINGEND VERBONDEN Joure e.o.