Leerlingen E.A.B. voeren actie voor Australië

JOURE De basisschoolleerlingen Judith, Ilsa, Kelvin en Fenne uit groep 8 van de E.A. Borgerschool voeren actie voor Australië.

De vier leerlingen voeren hun actie, omdat de bosbranden heel erg zijn voor de mensen en de dieren die er wonen. Honderden huizen zijn verwoest. Miljoenen hectare bos zijn verloren gegaan en er zijn naar schatting meer dan een miljard dieren omgekomen.

De actie bestaat uit drie onderdelen.

1. Flessenactie. Vanaf vrijdag 17 januari tot vrijdag 3 februari zamelen de leerlingen flessen in. In de grote hal van de Brede School staat een container met een bigbag waar bezoekers lege plastic flessen kunnen inleveren.

2. Grootse disco, vrijdag 24 januari van 14.30 tot 16.00 uur in de gymzaal voor alle kinderen van de Brede school. Voor € 2,50 kunnen bezoekers de hele middag lekker dansen en feestvieren. Wat drinken of een zakje chips kosten per stuk €1,- en een liedje aanvragen kost € 0,50. De gehele opbrengst van deze middag gaat naar Australië.

3. Daarnaast stimuleert het kwartet alle kinderen (en ouders) om zelf thuis geld in te zamelen op welke wijze dan ook. Dit kan bijvoorbeeld door lege flessen te verzamelen en in te leveren, door klusjes te doen, door andere mensen te vragen om geld te doneren of een eigen creatief bedacht idee. Opbrengsten kan zelf worden gestort op het landelijke gironummer, maar kunnen ook worden ingeleverd bij groep 8 van de E.A. Borgerschool of bij directeur Sander Boersma. Zij zorgen er dan voor dat de gehele opbrengst bij GIRO 5125 terecht komt.

De actieperiode is vrijdag begonnen en loopt tot 3 februari.