Maximaal 100.000 euro subsidie voor monumenten

Mensen die in De Fryske Marren de komende jaren subsidie willen voor de verbouwing van hun gemeentelijke monument kunnen maximaal 10.000 euro krijgen. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Eind vorig jaar is een gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders moest nog bepalen hoeveel subsidie maximaal kan worden uitgekeerd. In totaal gaat het dit jaar om 100.000 euro. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot jaarlijks 200.000 euro vanaf 2022.

De gemeente heeft haar ruim driehonderd gemeentelijke monumenten opgedeeld in drie categorieën. Voor monumenten in de eerste categorie is maximaal 10.000 euro beschikbaar. Voor monumenten in de tweede categorie maximaal 5000 euro. De derde categorie valt buiten de regeling.