Nieuwjaarsontmoeting met de Zonnebloem

LEMMER In Us Haven in Lemmer is dinsdag een Nieuwjaarsontmoeting gehouden met de Zonnebloem afdeling Lemmer.

Klaasje van der Vecht heette omstreeks 14 uur 35 gasten en een tiental vrijwilligsters een hartelijk heetten in het nieuwe jaar. De activiteitencommissie had een afwisselend en onderhoudend programma samengesteld.

De gasten werden getrakteerd op koffie met een appelflap. Drie gedichten werden voorgelezen door Klaasje van der Vecht. Dit onderdeel wordt bijna een vast ritueel tijdens deze middag. Tevens werd tot grote verrassing van de gasten tweemaal een rondje bingo gespeeld onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Daarna deden de gasten zich te goed aan de aangeboden hartigheden, frisdrankjes en de advocaatjes met slagroom.

Omstreeks 16.30 kwam een einde aan deze middag en werden de gasten door de vrijwilligers veilig thuis gebracht.

De Zonnebloem is afhankelijk van vrijwilligers. Wie ook vrijwilliger wil worden, kan zich aanmelden via 06 14 14 21 33.