Koninklijke onderscheiding voor brandweervrijwilligers

REGIO Veertien brandweervrijwilligers hebben vrijdagavond een Koninklijke onderscheiding gekregen. Allen zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra heeft hen de versierselen opgespeld tijdens de brandweeravond op de brandweerkazerne in Joure.

De volgende personen krijgen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt:

• De heer Ale de Jong, geboren 2 februari 1965, brandweerpost Echten

• De heer Douwe Boorsma, geboren 24 september 1976, brandweerpost Echten

• De heer Hein van Dijk, geboren 15 oktober 1965, brandweerpost Joure

• De heer Rudi Veltman, geboren 27 september 1965, brandweerpost Joure

• De heer Bernard Douma, geboren 6 februari 1965, brandweerpost Joure

• De heer Anton Hooghiemstra, geboren 1 april 1964, brandweerpost Joure

• De heer André de Jong, geboren 14 april 1970, brandweerpost Joure

• De heer Martin Bakker, geboren 15 november 1964, brandweerpost Joure

• De heer Horst Hoogland, geboren 9 december 1973, brandweerpost Joure

• De heer Jan-Rink Jongsma, geboren 2 maart 1973, brandweerpost Joure

• De heer Sjoerd Zwart, geboren 5 juli 1966, brandweerpost Joure

• De heer Ruurd Boes, geboren 15 april 1969, brandweerpost Langweer

• De heer Johannes Rinsma, geboren 2 maart 1967, brandweerpost Langweer

• De heer Marco Haga, geboren 19 december 1973, brandweerpost Sloten