Acht zienswijzen naar aanleiding van plan Roazebosk Joure

Naar aanleiding van herstelplannen voor het Roazebosk in Joure zijn acht zienswijzen binnengekomen bij het gemeentebestuur van De Fryske Marren.

Het bestuur kwam in de zomer met een ontwerpplan voor herstel van het bos waar jarenlang de A7 doorheen liep. In de zienswijzen wordt volgens de gemeente onder meer gevraagd om meer aandacht voor biodiversiteit.

De gemeente denkt komend voorjaar een definitief plan te kunnen presenteren.