Ingezonden | Tsjûkemar-regio komt in verzet tegen nieuwe gaswinning

ECHTEN - De plannen voor gaswinning bij het Tjeukemeer roepen nogal wat weerstand op. Zo wordt gevreesd voor schade aan huizen.

De Stichting Tegengas Tjeukemeer stuurde een ingezonden brief omtrent de gaswinning.

De bewoners van de Tsjûkemar-regio geven aan deze nieuwe gaswinning niet te willen. Ruim 300 zienswijzen op het Winningsplan Oldelamer zijn naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd.

Op 5 november hield Economische Zaken een informatiemarkt over dit plan. Aanleiding voor de Stichting Tegengas Tjeukemeer om in actie te komen. Zette haar jurist aan het werk die vervolgens met een veelomvattende en stevig gefundeerde Zienswijze kwam.

Informeerden burgers over hun mogelijkheden partij te blijven in dit proces door de zienswijze te ondertekenen en te verzenden voor 05 december 2019. Steun van verenigingen van Plaatselijke Belang, buurtverenigingen en betrokken burgers waren zeer welkom om dit verzet te kunnen realiseren.

De gemeente Weststellingwerf en De Fryske Marren zijn ook tegen en hebben elk hun eigen zienswijzen ingediend.

Politiek is van belang te weten dat de aanvraag in strijd is met beleid gaswinning: er worden geen nieuwe kleine gasvelden opgespoord en geopend voor winning. In het verleden zijn pogingen van Vermilion om proefboringen rond het Tjeukemeer te doen niet geslaagd vanwege verzet van de nabije omgeving. Nu probeert zij vanuit een bestaande put een nieuw veld aan te boren.

De problemen met de veengronden hoeven geen toelichting. Hieraan nog een probleem toevoegen is onaanvaardbaar. De oproep aan de burgers en aan de politiek is: blijft in verzet.

De eenmalige bijdrage aan de staatskas door winning weegt niet op tegen langjarige risico’s voor de burgers op aardbevingen, verzakkingen, waarde vermindering van huizen en ellenlange procedures om eventuele schade te verhalen.

(Tekst Stichting Tegengas Tjeukemeer)