Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân houdt kerstpakkettenactie

JOURE - De stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân houdt wederom een kerstpakkettenactie.

Met de actie wil de kerken gezamenlijk mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven.

Iedereen die een kerstpakket krijgt via het werk of anderszins kan deze schenken. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.

Het inleveren kan op zaterdag 21 december van 10.00 tot 11.00 uur in Joure bij De Oerdracht, de Christoffel Parochie en de doopsgezinde kerk. Daarnaast kan het inleveren bij de R.K H. Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga en bij de protestantse kerken in Idskenhuizen, Langweer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Scharsterbrug, Sintjohannesga, Sint Nicolaasga en Tjerkgaast.

De pakketten uit Terkaple, Terherne, Goingarijp en Akmarijp kunnen ingeleverd worden bij de familie Lieuwes aan de Fjildwei 4 in Akmarijp.

Wie na 21 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wil stellen kan bellen met Gerben van Houten via 06-42391992.

Doneren kan ook. Dat kan via NL81 RABO 0326 1495 54 ten name van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.