Burgemeester de fout in bij procedure Jouster pad

Door een fout van het gemeentebestuur van De Fryske Marren, loopt een besluit over het Jouster pad de Omkromte maanden vertraging op.

Over het pad is al jaren gedoe. Voor sommige Jousters is het een geliefde wandelroute. Zij willen dat het pad openbaar blijft. Dorpelingen die aan het pad wonen willen dat het pad juist aan de openbaarheid wordt onttrokken.

De raad zou woensdagavond definitief beslissen op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het pad open te houden. Twee weken geleden toonden bewoners zich daarover nog verbolgen. Zij vonden dat ze niet goed op de hoogte waren gehouden over het te nemen besluit.

Burgemeester komt terug op eerder verhaal

Burgemeester Fred Veenstra, verantwoordelijk voor het dossier, pareerde toen de kritiek dat de bewoners individueel hadden moeten worden geïnformeerd door te stellen dat de informatie ‘op de gebruikelijke wijze’ was gedeeld door het ter inzage te leggen.

Woensdag moest hij de raad echter meedelen dat er een fout was gemaakt. CDA-raadslid Henk Alderse Baas ontdekte tijdens het voorbereiden van de raadsvergadering dat het standpunt van Veenstra niet klopte. Het besluitvoorstel van het college had juist wel aan de bewoners moeten worden toegestuurd, aldus de CDA’er. Hij ergert zich aan de gang van zaken. ,,Naar je burgers toe moet je correct en volledig informeren.’’

Burgemeester Veenstra erkende dat er een fout was gemaakt. ,,Er blijkt een omissie in te zitten’’, zegt hij. Hoe het kan dat het fout ging, weet hij niet. ,,Dat is een vraag die ik mezelf moet stellen. Ik moet zorgen dat het goed gaat.’’

Verrassing

Voor de bewoners was het de zoveelste verrassing. ,,Vanaf dag een ging het verkeerd’’, zegt een van hen die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Het tekent wat er is gebeurd met het pad.’’