Provincie: Nieuwe bus? In 2025 graag elektrisch en uitstootvrij

Vanaf 2025 mogen nieuwe bussen in het openbaar vervoer geen CO2 meer uitstoten, vindt een meerderheid in Provinciale Staten.

Woensdag boog de statenvergadering zich over de nieuwe openbaar vervoeraanbesteding voor Friesland. De komende twee jaar verzorgt Arriva het busvervoer in de provincie maar daarna kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven.

Midden volgend jaar start de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de periode 2022 tot 2030. Maar aan welke voorwaarden moet de nieuwe aanbieder voldoen? Aan de provincie de taak om de randvoorwaarden vast te stellen en alle fracties in Provinciale Staten dienden hun verlanglijstjes in.

Amandement

De provincie wil ,,ernaar toe werken’’ dat het regionaal busvervoer in 2025 tenminste 70 procent emissie-vrij is en in 2030 volledig uitstootvrij. Het CDA, de PvdA, de VVD, de FNP, de ChristenUnie, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 drongen daar in een amendement op aan.

Tot woede overigens van PVV'er Harrie Graansma. Volgens hem wordt het openbaar vervoerdossier al ,,te lang’’ door politici gebruikt als ,,prestigeobjekt foar it rêden fan de wrâld’’. Graansma vindt dat het openbaar vervoer vooral goedkoop moet zijn. En dat bereik je volgens hem niet door ,,in lichtend foarbyld foar de wrâld te wêzen’’.

Verschillende fracties vonden overigens ook dat de opstapper-bussen, die het vervoer naar de dorpen verzorgen, beter bereikbaar moeten zijn.