Stichting Nannewiid e.o. ontvangt 7.000 euro van gemeente

REGIO - Het college van B en W van gemeente De Fryske Marren heeft besloten Stichting Nannewiid e.o. een financiële bijdrage van 7.000 euro te leveren voor de eerste aanzet voor het opstellen van een gebiedsplan Nannewiid e.o..

Het Nannewiid slibt dicht. Al enige jaren hebben vertegenwoordigers van partijen/verenigingen uit Oudehaske, Staatsbosbeheer, de provincie, het Wetterskip en gemeente De Fryske Marren overleg gevoerd om te kijken op welke wijze dit probleem opgelost kan worden.

Hoewel de oplossing voor de hand ligt, is gebleken dat het financieren van enkel baggeren lastig is. Geen van de betrokken partijen heeft middelen gereserveerd om dit grotendeels bij Staatsbosbeheer in eigendom zijnde meer op diepte te kunnen brengen.

Inmiddels is Stichting Nannewiid e.o. opgericht. In deze stichting hebben plaatselijke betrokkenen (vertegenwoordigers van partijen / verenigingen in en om Oudehaske) zitting. De stichting wil een integraal gebiedsplan opstellen. In dat plan is ruimte voor opgaven en ideeën om zo het Nannewiid en omgeving te upgraden.

En mogelijk ontstaat hierdoor ruimte om het Nannewiid meer op diepte te brengen. Het idee om dit door middel van een gebiedsplan op te pakken, komt deels ook voort uit de ervaringen rond het Tsjûkemar.

Om te komen tot een goed en afgewogen gebiedsplan wil de stichting een (externe) deskundige inschakelen. De stichting schat in dat de eerste fase om te komen tot een integraal gebiedsplan zo’n 14.000 euro gaat kosten en vraagt of de gemeente hiervan de helft wil betalen. Dat wil de gemeente.

Voor de overige 7.000 euro heeft de stichting inmiddels een aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns ingediend. Die is toegekend met als uitgangspunt dat de gemeente dan ook een financiële bijdrage levert.