Dit zijn de maatregelen van het kabinet tegen de stikstofcrisis

REGIO - Een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, herstellen van natuur en een noodwet om de bouw weer op gang te helpen: premier Mark Rutte presenteerde vanmorgen de kabinetsmaatregelen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden.

De plannen lekten grotendeels gisteren al uit via deze krant. Zo gaat de maximumsnelheid overdag in het grootste deel van Nederland omlaag naar 100 kilometer per uur.

Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er nog wel 130 kilometer per uur gereden worden. Coalitiepartij VVD voelt er niets voor om de maximumsnelheid altijd én in het hele land te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die optie levert wel de meeste stikstofruimte op, maar gekozen is dus voor een compromis. 

Deze optie is doorgerekend door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zou genoeg stikstofruimte moeten opleveren om de woning- en wegenbouw uit het slop te trekken én om de stikstofneerslag in de natuur te verlagen. 

Rutte noemde het vanmorgen een ‘rotmaatregel’. ,,Niemand vindt het leuk, maar er speelt echt een groter belang. Dit is nodig om te zorgen dat Nederland niet op slot gaat en dat banen verloren gaan.’’

Natuur in Nederland herstellen

Het kabinet trekt ook en kwart miljard euro uit voor acties om de natuur in Nederland te herstellen. Het geld wordt onder meer gebruikt om verzuurde stikstofgrond af te graven en grondwaterstanden te verhogen. Het kabinet maakte op 1 november al bekend een half miljard euro uit te trekken voor de aanpak van de stikstofcrisis. De helft daarvan wordt nu ingezet om natuurgebieden in Nederland te versterken. 

Met het geld wordt verzuurde stikstofgrond in natuurgebieden afgegraven. Ook worden grondwaterstanden verhoogd, om zo natuurgebieden weer nat te maken.

Bouwprojecten

Naast de snelheidsverlaging kondigen zij ook een noodwet aan, waarmee grote bouwprojecten – zoals de kustversterking – door kunnen gaan. Verder trekt het kabinet 250 miljoen euro uit voor natuurherstel, dat wordt onder meer gebruikt voor het afgraven van verzuurde stikstofgrond in Natura2000-gebieden.

Door de maatregelen kan de woning- en wegenbouw het komende jaar doorgaan, zo is de verwachting. Maar er zijn nog méér maatregelen nodig om de stikstofuitstoot verder omlaag te brengen. Daarvoor moet vooral de landbouwsector minder stikstof uitstoten. Die maatregelen, waarbij onder meer boerenbedrijven worden uitgekocht en verplaatst, worden de komende maanden bekendgemaakt.

Aanpassen veevoer

Het kabinet maakte vandaag al wel bekend dat boeren hun veevoer moeten aanpassen. Ze kunnen ervoor kiezen om kunstmatige óf natuurlijke toevoegingen te doen, waardoor het stikstofgehalte in het voer fors afneemt.

Ook wordt er zestig miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor de uitwerking van het Urgendavonnis. Daarmee wordt die pot dus verhoogd naar 180 miljoen euro.