Boer uit Delfstrahuizen luncht op Catshuis met Rutte en Schouten

Melkveehouder Minne Holtrop uit Delfstrahuizen is woensdag te gast op het Catshuis in Den Haag. Samen met tien boeren uit den lande heeft hij een gesprek met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten over ,,de urgente stikstofproblematiek.”

Holtrop is uitgenodigd door een ambtenaar van Algemene Zaken voor een lunchbijeenkomst van half twaalf tot een uur. Hij hoopt op een goed gesprek met lekker eten, ,,It leafst net fegetarysk.”

Wat hij er te berde gaat brengen, wil Holtrop nog niet zeggen. Wel dat zijn gangbare melkveebedrijf met 250 koeien hart voor de omgeving heeft. ,,We hawwe in rekreaasjetak en we dogge in protte foar de greidefûgels.”

Lees ook | Boze boeren alsnog welkom op Catshuis

Elektrisch

Ook rijdt hij volledig elektrisch. Holtrop had gevraagd of hij zijn Jaquar I Pace bij het Catshuis kan opladen. Dat blijkt niet mogelijk te zijn. ,,Voor opladen verwijzen we u naar de dichtstbijzijnde Shell-pomp”, zo kreeg Holtrop als antwoord terug. ,,En dat falt my wol wat tsjin fan it Catshuis.”

Of de stikstofproblematiek op zijn bedrijf speelt, weet hij niet. ,,We sitte mei ús bedriuw net fier ôf fan de de Rottige Meenthe, in Natura 2000-gebiet. Mar op dit stuit is alles noch ondúdlik.”

Kanttekening

Holtrop is het helemaal eens met de kanttekening die het Landbouw Collectief plaatst bij het bezoek van de agrariërs aan Rutte en Schouten. Het onlangs opgerichte samenwerkingsverband van belangenorganisaties in de veehouderij vindt dat Rutte en Schouten geen conclusies mogen trekken uit het gesprek. Voor het sectorstandpunt en voor de onderhandelingen moet het kabinet bij dit Collectief zijn, stelt ook Holtrop.

De boer uit Delfstrahuizen is zeer ingenomen met de vorming van het Landbouw Collectief. Eindelijk sluit de landbouw weer de rijen, juicht hij. ,,Tjeerd de Groot (het D66-Kamerlid dat een forse krimp van de veestapel bepleit, red.) hat ús in grutte tsjinst bewiisd. Hij hat ús flink wekker skodde.”