Wandelpad de Omkromte aan de orde in petear De Fryske Marren

JOURE - In het petear van de gemeente De Fryske Marren komt deze woensdag het wandelpad de Omkromte in Joure aan de orde.

Eerder besliste de rechter dat het pad als openbaar toegankelijk dient te worden beschouwd. Dit op basis van een wegenlegger uit 1976 van de gemeente Haskerland. Door verschillende omwonenden is er een verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid gedaan.

Conform de eisen van de wegenwet dient, voor het afwijzen van een verzoek tot onttrekking, de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) gevolgd te worden. Het voorgenomen besluit lag conform deze eisen zes weken ter inzage. Daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen.

Nu dienst het definitieve besluit met bijbehorende belangenafweging te worden vastgesteld. Na vaststelling ervan wordt het besluit naar omwonenden verzonden.

Na het petear volgt over twee weken een debat. Vervolgens komt het onderwerp aan de orde in de raad en wordt een definitieve beslissing genomen.