Gaasterlandse dassen steken over naar Kuinderbos

Een tweede dassenhuishouding is neergestreken in het Kuinderbos. Staatsbosbeheer is verheugd dat de dieren op eigen kracht zijn binnengekomen.

De dichtstbijzijnde populatie zit in Gaasterland. Boswachter Harco Bergman neemt daarom aan dat de dieren hier vandaan zijn gekomen. Dit zou betekenen dat ze op de een of andere manier het Prinses Margrietkanaal hebben weten over te steken. Dit kanaal gold tientallen jaren als een onneembare hindernis. De laatste jaren zijn in de betonnen beschoeiing uitsparingen en wildtrappen gemaakt waarlangs dieren in en uit het water kunnen komen.

Minstens twee dieren

Drie jaar geleden werd in het Kuinderbos de eerste dassenburcht gevonden. De nieuw gevonden burcht ligt hier 4 kilometer van verwijderd. Met wildcamera’s is vastgesteld dat in de nieuwe burcht minstens twee dieren leven, een groter en een kleiner exemplaar. Bij de eerder gevonden burcht is nooit meer dan een dier waargenomen, zegt Bergman.

Het geslacht van de dassen is niet bekend, zegt Bergman. Hij voorziet dat de dieren elkaar vroeg of laat tegenkomen. ,,Dat is een kwestie van tijd, als ze al niet contact met elkaar hebben gehad. Het zou het begin kunnen zijn van een kleine populatie, tenzij het allemaal mannetjes of vrouwtjes zijn.’’

10 meter gang per kuub

Bergman heeft de burchten, die beide zijn uitgegraven in hoger gelegen zandkoppen, bekeken met experts van de stichting Das en Boom. Aan de hand van de hoeveelheid verplaatst zand maken die een inschatting maken van het gangenstelsel dat is uitgegraven. Iedere kubieke meter zand staat gelijk aan 10 meter gang. Bij de oudste burcht lag 5 tot 7 kuub zand. Bij de nieuwste is dat 3 kuub.

De dassen zoeken hun voedsel voor een deel op weilanden aangrenzend aan de boswachterij. Ze hebben volgens Bergman een voorkeur voor het omdraaien van opgedroogde koeienvlaaien, waarin en waaronder veel wormen en andere beestjes zitten. Ze eten ook graag afgevallen vruchten, resten van dode dieren, muizen, kikkers, mollen en ook wel mais.