Joure krijgt zicht op eigen dorpshuis

Een dorpshuis voor heel Joure is in zicht nu gemeente De Fryske Marren en verenigingen samen op zoek gaan naar huisvesting.

,,Wy binne bliid mei de gearwurking’’, zegt woordvoerder Tjitske Stegenga van It Lokaal. ,,Wy ha de gemeente hiel hurd nedich om realisaasje fan in sintrum mooglik te meitsjen. Mar dy, sawol de amtners as de wethâlders De Jong en Groeneveld, stelt him konstruktyf op. Merkst dat men echt wol.’’

De toneel- en muziekverenigingen in Joure zochten al enkele jaren naar onderdak. Met de sluiting van sociaal cultureel centrum Miks afgelopen zomer haakten de organisaties die in het gebouw aan de Brugstraat gevestigd waren, bij die clubs, die samen It Lokaal vormen, aan.

It Lokaal had zijn oog eerder later vallen op de Evenementenhal aan de Vegelinsweg. De Fryske Marren wilde daarvoor 275.000 euro uittrekken. Toen bleek dat er nog voor 300.000 euro aan achterstallig onderhoud bij kwam, zagen de verenigingen van de aankoop af.

CDA, VVD, PvdA en GroenLinks meldden het afgelopen voorjaar in hun collegeakkoord dat ,,het rijk geschakeerde en bloeiende culturele leven in Joure toekomstbestendige huisvestiging verdient’’. Ook lieten ze weten ,,voor realisatie van nieuwe, vernieuwde of alternatieve huisvesting’’ te zijn.

Eind dit jaar hopen betrokkenen een plan voor een ,,kreatyf brûsplak’’ voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. ,,Wy ha der wol fertrouwen yn dat it realisearre wurde kin’’, aldus Stegenga.