De Fryske Marren in pilot rondom nieuwe aanpak Ministerie van SZW

JOURE - De gemeente De Fryske Marren gaat meedoen aan het pilotprogramma ‘veranderopgave inburgering’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Samen met de gemeenten Hoorn, Weert, Nuenen, Rijswijk en Amsterdam gaat De Fryske Marren alvast vorm geven aan dit onderdeel van de nieuwe wet die zicht richt op inburgering en participatie van statushouders. Het convenant voor de deelname is deze week ondertekend. Met de ondertekening van het convenant ontvangt de gemeente 120.000 euro voor de uitvoering van de pilot.

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat 1 januari 2021 van start. De regie voor inburgering komt dan terug bij gemeenten. Nu nog is de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inburgerings- en participatietraject. Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt daarbij ingepast in het Sociaal Domein.

Daarnaast verplicht de wet gemeenten tot het uitvoeren van een brede intake en een plan inburgering en participatie (PIP) voor alle nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021. Naast het verschuiven van de regie moet iedereen naar vermogen inburgeren en participeren.

Verder is er in de nieuwe wet geen ruimte meer voor ontheffingen en moeten gemeenten voor ieder niveau aanbod rondom taal en deelname in de samenleving en arbeidsmarkt aanbieden. De Fryske Marren zegt zich door mee te doen aan de pilot voor te bereiden op de nieuwe wet door nu al te starten met een aanpak die aansluit op de nieuwe wet en de behoefte van de statushouders.