Beach Club Lemmer toneel aftrap actie ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’

LEMMER - De actie ‘Friesland 100% zwerfafvalvrij’ start zaterdag 12 oktober. De aftrap van de campagne die een jaar duurt en in alle Friese gemeenten plaatsvindt, is om 12.00 uur bij de Beach Club Lemmer en wordt verricht door wethouder Groeneveld van De Fryske Marren.

De actie is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, samen met Nederland Schoon, Omrin en Circualair Friesland. Samen zetten in op een bewustwordingscampagne in de strijd tegen zwerfafval.

Aanwezig bij de aftrap zijn ook John Vernooij (directeur ), Helene van Zutphen (directeur Nederland Schoon) en Houkje Rijpstra (directeur Circulair Friesland).

Voorafgaand aan de aftrap is er vanaf 10.30 uur de actie Skjin Wetter in het centrum van Lemmer. Alle watersprotclubs uit het watersportdorp maken dan samen met de Friese Milieufederatie eenmalig het wateroppervlak schoon.

Pilot in Heerenveen

De Friese campagne ind e strijd tegen zwerfafval vloeit voort uit een pilot die in het najaar van 2018 liep in de gemeenten: Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam.

Het doel van de pilot was een grootscheepse aanpak van zwerfafval door bedrijven in samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)