FOTO’S | Eerste gezamenlijke bijeenkomst ouderenbonden KBO en PCOB feit

JOURE - De ouderenbonden KBO en PCOB hebben donderdag in huize sint Theresia hun eerste gezamenlijke bijeenkomst gehouden van een programmareeks.

De activiteit komt voort uit de wil om gezamenlijk voor de belangen van senioren op te komen. ,,Langer thuis wonen is een ontwikkeling waar in toenemende mate de effecten zichtbaar zullen worden. In het verband van De Fryske Marren Vitaal zijn we doende met voorlichting over het langer thuis wonen.”

Eenzaamheid onder ouderen is groot. De Fryske Marren Vitaal heeft een soort lesbrief ontwikkeld over eenzaamheid.

,,Op veel plaatsen in de gemeente heeft er al een presentatie plaats gevonden en we zijn nu toe aan een volgende stap. Gedurende de afgelopen zomer is veel aandacht gevraagd voor zomereenzaamheid.”

Die problematiek is volgens de bonden erg herkenbaar. ,,De kinderen zwerven door Frankrijk en de buren staan met de caravan op de camping. Om iets van de grond te brengen is de inzet van de ouderenorganisatie zeer van belang. Onze inzet is om in dit najaar de contouren kunnen schetsen van een activiteitenplan.”

‘Nummer één’

Nummer één, daarmee begon Leendert Noordmans de opening van de eerste gezamenlijke bijeenkomst in het licht van de verdergaande samenwerking tussen KBO en PCOB.

Geert Jan Hoekstra voorzitter van de PCOB: ,,We zijn er best trots op dat we in goede harmonie dit programma mogen bieden. Als we de samenwerking stap voor stap versterken dan is dat in het belang van de senioren.”

Er valt volgens Hoekstra nog genoeg te doen. Zoals: een antwoord zoeken op de zomer eenzaamheid, de problematiek die gepaard gaat met langer thuis wonen, overbelasting van de mantelzorger, de vaak stille armoede onder de senioren.

,,Samen met De Fryske Marren Vitaal, de verbindende seniorenorganisatie in de gemeente, willen we kernthema’s benoemen waarmee we aan de slag zullen gaan. Een sterke seniorenorganisatie is dan ook zeker noodzakelijk.”