PvdA stelt college B en W van de De Fryske Marren opnieuw vragen over 30-kilometergebieden

JOURE - De PvdA heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B en W van de De Fryske Marren rondom 30-kilometergebieden in de gemeente.

Op eerdere vragen rondom 30-kilomtergebieden antwoordde het college dat er in DFM gebieden zijn die sober zijn ingericht als 30 of als 60 kilometer per uur gebied. ,,Het college stelde dat dit te maken heeft met de beschikbare middelen en met de belangen van verschillende weggebruikers”, aldus fractievoorzitter Wietze de Haan van de PvdA DFM.

Naar aanleiding van het eerdere antwoord zegt De Haan dat de PvdA graag antwoord had gehad op de vraag hoeveel 30-kilometergebieden er zijn in DFM of nog als zodanig moeten worden ingericht. ,, Het is van belang een beeld te hebben van de (beleids)inspanningen die wij als gemeente moeten plegen om deze gebieden voor alle weggebruikers veilig te maken.”

Op basis daarvan wil de PvdA nu weten wat dit betekent voor de totale inrichting van alle 30-kilometer gebieden in de gemeente en wat de voor toekomst verwachte kosten zijn voor het inrichten ervan.

De Haan: ,,Het college stelt in de beantwoording dat het snelheid remmende effect in 30-kilometergebieden hoger zou kunnen zijn indien er meer snelheid remmende maatregelen zouden worden getroffen.”

Ook wil de PvdA weten of het college van mening is dat er uiteindelijk meer snelheid remmende maatregelen moeten worden getroffen in die gebieden en of er een overzicht is van het veiliger maken van de in te richten gebieden en of er een termijn is aan te geven wanneer alle gebieden kunnen zijn ingericht.

Daarnaast is de vraag neergeleden welke 30-kilometergebieden naar het oordeel van het college de komende tijd extra aandacht vragen waar het gaat om het nog veiliger maken van deze zones.