Al halve eeuw Maeykehiem dankzij bruiloften en actieavonden

Van vier cliënten naar een heus zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking: bij Maeykehiem in Sint Nicolaasga ging woensdag het halve eeuwfeest van start.

Het feest duurt tot 22 september. En gedurende die vijf dagen is er van alles te beleven voor de inmiddels 160 cliënten.

Er ging heel wat aan vooraf voordat Maeykehiem een feit was. Aanvankelijk was het de bedoeling een vakantiehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking te realiseren, om de ouders te ontlasten. In de hele provincie ontstonden initiatieven voor het inzamelen van middelen voor de realisatie van een ,,kleine inrichting voor geestelijk gehandicapte kinderen in het Noorden’’, viel toen te lezen in deze krant.

Die jubelde op 26 april 1963 dat ,,de eerste halve ton’’ er was. Onder meer dankzij de collecte op de bruiloft van het echtpaar Urk-Adema in Eestrum, donaties van verschillende ondernemers en een actieavond op Ameland, waaraan het muziekkorps, het kinderkoor en de volksdansgroep meewerkten. De verloting bracht 570 gulden op, aan entreegelden kwam 198 gulden binnen. ,,Mevrouw IJ. Siderius-Hartman kan dus niet minder dan 768 gulden aan het provinciale actiecomité afdragen’’, noteerde de Leeuwarder Courant.

In augustus 1969 werd het complex dat ,,plaats kan bieden aan vijftig kinderen’’ in gebruik genomen. Begin september kwam prinses Margriet het openen. Omdat al gauw bleek dat de gebouwen met alleen vakantiegangers niet te vullen waren, ging het roer in 1970 om en werd het een ,,tehuis voor gehandicapten’’. In de bossen, afgesloten van het dorp.

Bij het veertigjarig bestaan tien jaar geleden vertelde directeur Henk Laros aan deze krant dat integratie het motto was geweest de afgelopen jaren. En ouders meldden trots dat hun kind in de villawijk van Sint Nyk woonde.