Weidemolen draait poelwater Ruigahuizen schoon

De weidemolen van natuurgebied Aldegea in Ruigahuizen draait. Het betekent na 29 jaar het officiële einde van het Gaasterlandse experiment om de Ecologische Hoofdstructuur tot stand te brengen.

Windstil was het zaterdag, dus veel water stroomde er niet door het 6 hectare grote natuurgebied Aldegea in Ruigahuizen. Zondag toen de wind aantrok, pompte er wel water door de poel met behulp van de gerestaureerde weidemolen. ,,Het draaien van die wieken staat eigenlijk symbool voor iets groters’’, verklaart Ruud Oudega die eigenaar is van het gebied.

Ecologische Hoofdstructuur

Het in gebruik nemen van de molen is namelijk de laatste activiteit voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van de agrarische natuurvereniging Bosk en Greide uit Gaasterland.

In 1995 toen het Rijk de EHS wilde opleggen, kwam Gaasterland in verzet. Boeren en bewoners sloegen de handen ineen en probeerden vervolgens samen plannen te smeden zowel de natuur als de boer te helpen.

Wethouder Roel de Jong van De Fryske Marren verkondigde zaterdag bij de opening dat in het vervolg plannen op dezelfde manier - van onderen op - gemaakt moeten worden. Succes dus voor de eerst zo onverzettelijke Gaasterlanders tegen de opgelegde plannen van het Rijk.

Vogelvriendelijk gebied

In het voormalig maisland van Oudega ligt nu de poel met een nestwand voor oeverzwaluwen en een inmiddels goed gebruikt historisch voetpad tussen Lutswâl en de Rûchhústerwei.

Met de weidemolen kan het waterpeil worden aangepast, waardoor er een vogelvriendelijk plas-drasgebied ontstaat.