Renate Venema-Zomer directievooorzitter Rabo Sneek

SNEEK - Renate Venema-Zomer is benoemd als directievoorzitter van de coöperatieve Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Venama-Zomer volgt Jan Pieter van Oosten op die per 1 september is gestart voor Rabo Agrifinance in Saint Louis (USA).

Renate Venema (51) heeft de afgelopen 10 jaar verschillende functies bekleed voor Rabobank in de regio Groningen, momenteel is ze nog werkzaam als directeur Grootzakelijk Groningen-Drenthe.

Samen met Eelkje Nicolai (directeur Particulieren) vormt Venema-Zomerhet directieteam van de lokale bank in Sneek. Ze start omstreeks 1 november.