Zorg om wrakke klokkenstoelen in Joure

De Westermartoren in Joure mag weer gezien worden en er is eindelijk ook geld voor de Jouster Toer. Nu de carillons en de klokkenstoelen nog.

Het dak ging er af, de ankers er uit. Van de meterslange scheur in de muur – van de nok tot de grond – is niets meer te zien. Voegen, het houtwerk, de gietijzeren muurankers: in vier maanden tijd heeft bouwbedrijf Van der Vegt in Weidum de zestiende-eeuwse Westermartoren in Joure grondig onder handen genomen. Dit heeft 400.000 euro gekost en daarmee blijft de restauratie binnen budget, constateert het bestuur van de Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM, de eigenaar) tevreden.

Vrijdag was de feestelijke heropening van de Westermartoren op de algemene begraafplaats. De plechtigheid – de vlag hing uit – viel samen met een andere opsteker voor de hoofdplaats van De Fryske Marren: ook het geld voor de restauratie van de fameuze Jouster Toer is eindelijk bijeen.

Lees ook: Jouster Toer krijgt nieuwe torenspits: laatste 85.000 euro is bijeen

BRM heeft 26 Friese rijksmonumenten (molens, torens en klokkenstoelen) in eigendom. Met het voltooien van de restauratie van deze twee Jouster parels doemen er aan de horizon al weer nieuwe, financiële uitdagingen op voor de stichting. Zo zijn er problemen met de technische staat van de carillons in de torens van Joure en Lemmer.

Klokkenstoelen

De grootste bron van zorg is nu de conditie van de negen klokkenstoelen in zijn werkgebied. Belksma: ,,We hawwe yn ferhâlding de wrâld oan klokkestuollen en se binne der eins allegear min oan ta.’’ Zeker vier klokkenstoelen moeten opnieuw opgetrokken worden, verwacht hij. De houten stellages zijn zo slecht onderhouden, dat opknappen geen optie is. ,,It binne ryksmonuminten, dus nijbou mei eins net.’’ BRM zal daarover in gesprek moeten met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Apeldoorn.

De beheersstichting zet zich al schrap voor de kosten van die projecten. Belksma: ,,We sjogge altyd seis jier foarút. Mar we binne bot skrokken fan wat der allegear noch barre moat. De boukosten foar restauraasjes binne troch de btw-stiging ek flink omheech gongen.’’ Voor de restauratie van de carillons en de klokkenstoelen rekent BRM op een uitgave van 1,2 miljoen euro. Aan het herstel van de Westermartoren hebben ook de provincie en de stichting Westermeer bijgedragen.