Kassa Sybrandy's Speelpark dicht door extreme drukte

Simon Sybrandy heeft woensdag de kassa van Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum aan het begin van de middag moeten sluiten vanwege extreme drukte. Hij heeft zo’n honderd bezoekers moeten teleurstellen.

Het park sluit dit weekend definitief zijn deuren en veel mensen willen nog even kijken. De eigenaar van het park hield rekening met een grote toeloop vanaf donderdag. Infoborden om bezoekers erop te wijzen dat het park in verband met de grote drukte gesloten is, zijn nog niet af. Voor die laatste dagen heeft hij ook extra personeel ingehuurd. ,,Mar se wienen der hjoed al en dêr hienen we net op rekkene. It hat ús ferrifele.’’

Sybrandy had met zijn zoon afgesproken dat ze bij duizend bezoekers de kassa zouden sluiten. Toen hij aan het begin van de middag een tussenstand uitdraaide, bleken er al 1100 bezoekers binnen te zijn. ,,Dan is it net leuk mear foar de besikers en it personiel.’’

Hij ving persoonlijk de bezoekers op die niet meer naar binnen konden. Omdat zij hun auto al bijna niet kwijt konden, hielden veel dagjesmensen er al rekening mee dat ze voor een gesloten deur zouden komen. Boze reacties leverde het dan ook niet op, vertelt Sybrandy. ,,Spitich, mar it is net oars.’’