Koor Langweer zoekt projectleden

Langweer - Het Interkerkelijk Koor Langweer is op zoek naar ‘projectleden’, mensen die wel in een koor willen zingen, maar zich niet voor langere tijd willen binden aan een activiteit.

Projectlid zijn houdt in dat degene lid wordt voor een bepaalde tijd. Dat geeft de mogelijkheid om het uit te proberen of het iets is. De deelnemer kiest voor het concert waar hij of zij het liefst aan mee zou willen werken. Een ieder die alt, sopraan, bas of tenor is is welkom.

Vanaf eind augustus start het koor met nieuwe stukken voor het komende Kerstconcert dat op 14 december zal worden gehouden in de dorpskerk. Elke donderdagavond wordt in De Hoekstien gerepeteerd van 19.45 tot 22.00 uur. Het projectlidmaatschap kost € 25,00 per maand.

Na de zomerstop beginnen ze op woensdag 28 augustus om 19.45 uur, dit in verband met de Langweerder Merke. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat op 06-26404589. Voor algemene info zie www.koorlangweer.nl.