SKS: Slotwedstrijd zonder titelkandidaten in voorhoede

SNEEK – “It hat my ien kilo sinnebrânoalje koste en in protte wille brocht”. Als oudste bemanningslid in de skûtsjevloot had Anne Tjerkstra (73) vrijdag razendsnel zijn kosten-baten-analyse klaar na het derde algemeen kampioenschap voor het Grouster skûtsje. Als jongste bemanningslid beleefde ook de 10-jarige Sydo de Jong een kostelijke middag zijn vader Rinus (Joure) werd derde in dagklassement.

Zelden heeft een slotwedstrijd bij de SKS zo’n vreemde mengeling van emoties gekend als dit seizoen. Jappy Visser van De Sneker Pan, een dag eerder zelf geraakt door de giek, moest op eigen water de zeilen al strijken na in de procedure na de valse start op het helmhout te zijn aangevaren. De eerste boeironding in de zandloperroute leverde protesten over en weer op bij Gerhard Pietersma van Earnewâld en Klaas Westerdijk van d’Halve Maen. De Earnewâldsters zetten, licht juichend als eerste bij de finish, hun protest zonder succes door over een bakboord-stuurboordsituatie. Pieter Meeter van Akkrum schoof hierdoor een positie op in het dagklassement en behaalde zo zijn tweede dagzege.

Zeilgevecht

Opmerkelijk voor feitelijk iedereen was dat bij de afsluitende wedstrijd geen enkele titelfavoriet in de voorhoede meezeilde. Grou, Heerenveen en Lemmer bleven in een grijsgrauwe omgeving in de middenmoot. Pas in de slotfase ontstond er tussen  Sytze Brouwer van Heerenveen en  Albert Jzn.  Visser van Lemmer een ademstokkend zeilgevecht in een boord-aan-boord-situatie. Hun schepen raakten elkaar net niet bij de boeironding. Uiteindelijk finishten de favorieten op een even enerverende volgorde: Heerenveen als zesde, Grou als zevende en Lemmer als achtste. Alle drie waren daarmee verzekerd van een plaats op het erepodium in de feesttent.

High five

Grou sluit dit seizoen voor de derde keer op rij af als algemeen kampioen met na aftrek 36,7 punten. Eelkje Nicolai overhandigde ‘it sulvr’ren skûtsje’ namens de Friese Rabobanken als hoofdsponsor dan ook aan een zelfverzekerde schipper: Douwe Azn. Visser die bij intimi bekend staat als ‘Douwe Grou’. Sytze Brouwer van Heerenveen is voor de derde maal in successie tweede in het eindklassement met 38,8 punten. Zijn vader Pieter behaalde met de Gerben van Manen driemaal een algemeen kampioenschap. De Lemster schipper Albert Jzn. Visser, neef van de seizoenskampioen,  kwalificeerde zich met 43,7 punten voor de eerste keer als derde in het eindklassement. Het volgend zeilseizoen in het dan 75-jarig bestaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) biedt niet alleen hierdoor perspectief. Pieter Meeter van Akkrum, die als enige dit jaar binnen tien minuten hoorde dat hij twee protestzaken had verloren, behaalde in het eindklassement alsnog een vierde plaats met 45,8 punten. Direct na hem volgde Johannes Hzn. Meeter van Huizum die met 52 punten is doorgebroken in de high five van de SKS-vloot. Los van het seriematige succes voor de Grousters is deze prestatie het meest in het oogspringend. Huizum is voor het laatst algemeen kampioen geweest in de jaren 1970 en 1971.

Ervaring

Uit het doorbreken van Lemmer en Huizum en het bijna-algemeen kampioenschap voor Heerenveen – ‘de op ien nei de bêste’ – is een eenvoudige conclusie te trekken: gewoon doorgaan. Ervaring groeit met de jaren en na jaren van zaaien en zeilen komt er een keer een oogst die als appels uit de boom kan worden geklopt. Het oudste en het jongste bemanningslid hebben ook dit seizoen ervaren dat plezier voorvloeit uit puike prestaties waaraan je zelf een steentje kunt bijdragen.