SKS: Hoop doet leven voor Lemsters na goud Grousters

LEMMER – “Op it lêst binne it allegearre bekenden: freonen en freondinnen”. In de 35 jaar dat Dick van Dijk (73) deel vormde van de Wedstriidkommisje Lemmer voor de jaarlijkse SKS-zeilpartijen heeft hij zijn vriendenkring allengs zien groeien. Voor zijn jarenlange inzet, waarbij negen jaar bestuurslid van WSV Zevenwolden, ontving hij een mini-skûtsje met plaquette: “Tige tank foar dyn ynset".

De kapper van professie werd ooit gevraagd het skûtsjesilen te ondersteunen vanuit zijn kennis als lid van de commissie voor de 16m-klasse. “Dan groeie jo deryn en jo krije in hoop kontakten”. Opvallenderwijs  legde zijn collega-kapper Hendrik Bulthuis uit Burgum eerder de basis voor de BM-er, zodat de combinatie kapper-zeiler historisch verankerd is. Van Dijk heeft als geboren Lemster van dichtbij de algemeen kampioenschappen van Jelle Reijenga in 1986 en 1988 meegemaakt. Die herinneringen aan het succes van een Lemster schipper leven bij hem voort. Van Dijk zou naar eigen zeggen ‘grutsk’ zijn als ook Albert Jzn. Visser zich met het Lemster skûtsje in de krans zeilt. “It sil fan ‘e middei wol in saak fan klamme hantsjes wurde”, zo concludeerde hij donderdag enkele minuten na de routebespreking voor de tweede wedstrijddag  in de Lemster baai. “Yn de jierren tachtich ha wy it foar it lêst meimakke”. Inmiddels heeft hij met andere bestuurders het archief van WSV Zevenwolden, met de oudste documenten uit 1865, overgedragen aan het Scheepvaartmuseum in Sneek. “Der is in soad bewarre bleaun. Elkenien kin it dêrre ynsjen”.

Concurrent op scherp

De zege voor de tweede wedstrijd in de Lemster baai kwam dit jaar opnieuw op naam van Douwe Azn. Visser van Grou.  Ditmaal wist hij evenwel de eerste boeironding niet als snelste te nemen zoals een dag eerder. Het was de vorig jaar hier ook succesvolle Auke de Groot van Stavoren die na een perfecte start de leiding nam in de gatebaan. In het voor-de-windse rak moest hij Grou langszij laten gaan en die bouwde een voorsprong gauw uit tot anderhalve minuut. De Groot leverde nadien een positie in aan Pieter Meeter van Akkrum, maar Stavoren bleef knap in de voorhoede zeilen en finishte als derde.

Drie favorieten

Titelkandidaat Heerenveen stelde, na een dreigende protestsituatie met Stavoren in het eerste rak, enigszins teleur en verloor aan snelheid door af en toe ‘op ien ear te gean’. Met een vijfde plaats achter Willem Zwaga van Leeuwarden is Brouwer nog steeds titelkandidaat voor het algemeen kampioenschap. Grou heeft nu na aftrek 29,7 punten, Brouwer 32,8 en Lemmer 35,7. De drie favorieten staan daarmee op ferme afstand van Pieter Meeter van Akkrum die na aftrek 43,9 punten telt als vierde in het voorlopig eindklassement. Een plaats op het erepodium voor Lemmer ligt dus zeker in de lijn van de logica, maar met protestsituaties is er voor de slotwedstrijd alles nog denkbaar.  Twee van de drie titelkandidaten, Grou en Lemmer, hebben beide hun maximum voor het aantal af te trekken wedstrijdpunten op hun conduitestaat. Een sfeer van ‘foutje, bedankt’ zit er dus niet meer in.

Doorbraak

Als Grou de slotwedstrijd wint, heeft Douwe Azn. Visser driemaal op rij een algemeen kampioenschap binnengehaald: 2017, 2018 en 2019. Hij zeilde zich eerder in de krans in 2005, 2009 en 2014. Als Lemmer vrijdag bij de eerste acht eindigt, is dit jaar ook voor Albert Jzn. Visser een historisch seizoen geweest met als doorbraak drie dagzeges en voor het eerst een ereplaats op het podium. “Tige tank foar dyn ynset”, is soms een kwestie van jaren en soms van een enkel oogstseizoen.