SKS op Terherne: Joure bij high five

Terherne - Op een woelig Sneekermeer slaagde Sytze Brouwer van Heerenveen er woensdag in de vierde SKS-zeilwedstrijd voor zich op te eisen. Hij haalde, met een vette knipoog naar zijn fans op het volgschip Maxima, het maximale uit de twee zandlopersroutes door de leiding vanaf de start te nemen en zijn voorsprong gaandeweg uit te bouwen op naaste achtervolger Grou.

“Underyn starte. Dêr siet de wyn”, zo oordeelden na Brouwer ook de Jousters die een vijfde plaats in het dagklassement behaalden. Vlak voor hun ogen wisselden Johannes Meeter van Huizum en Gerhard Pietersma van Earnewâld na een enerverende strijd de stuivers. Van een inhaal op Heerenveen en Grou kon geen sprake zijn, omdat deze te ver op het veld vooruitliepen.

Safe

“Wy ha ús eigen slaggen syld, want mei soks waar as hjoed moast gjin gekke dingen dwaan”, aldus Philip Minnema in een korte terugblik op de eerste zeildag met striemende regenbuien. Voor de bemanning betekende de buienserie een extra last, omdat er onder zware omstandigheden moest worden gezeild. Koersend op zekerheid hebben de Jousters hard gewerkt voor het consolideren van hun positie. Alleen Sneek, Akkrum en Leeuwarden kwamen soms even akelig dicht in hun buurt. Voor de vaste sponsoren op Simmerwille leverde de strijd een boeiend schouwspel op. Schipper Rinus de Jong en zijn mannen zijn dan ook dik tevreden over hun dagprestatie. “In echt moaie start, in goeie trim en elkenien op skik. Syltechnysk siet der nei de earste boei net safolle mear yn, mar sjoen it minne waar koe it eins net oars. Foar it publyk wie it attraktyf”.

Vervolg protest

Het behandelen van een protest van Lemmer tegen Akkrum over een bakboord-stuurboord-situatie bij de bovenste boei in het eerste rak zal donderdagochtend vroeg door de jury worden voortgezet. Voor Joure zal de uitspraak geen gevolg voor de dagklassering hebben. Voor Jaap Zwaga van Langweer als laatste binnenkomer kan het toekennen van veertien punten aan of Lemmer of Akkrum inhouden dat hij een enkele tree klimt. In het voorlopig dagklassement bezet Akkrum een achtste plaats en Lemmer een elfde. Vlak voor de finish ontglipte Pieter Meeter van Akkrum door toedoen van Jappie Visser van Sneek een enkele positie. Mocht Lemmer het protest verliezen, dan zijn de druiven zuur na twee klinkende overwinningen op rij. De uitslag van de jury zal vrijwel zeker donderdagochtend laat bij de routebespreking in Langweer bekend zijn.

Jelle Raap