Onderzoek naar veilig fietsen in De Fryske Marren

De Fryske Marren gaat na hoe meer mensen op een veilige manier kunnen fietsen. Inwoners van de gemeente die wel eens op de fiets stappen of dat graag zouden willen, worden opgeroepen om mee te denken.

In een enquête komen zaken aan bod als onveilige situaties, ontbrekende fietsverbindingen en manieren om meer mensen op de fiets te krijgen. De Fryske Marren meldt dat de uitkomst van het onderzoek wordt verwerkt in een verbeterplan voor het fietsnetwerk. Blijkt er behoefte aan kleine aanpassingen, dan worden die volgens de gemeente zo snel mogelijk uitgevoerd.