Joure en de legende van de Goudploeg

Joure - Het is een legende in Joure: de Goudploeg. Een groep van vermoedelijk 5 Jousters die in de jaren ’20 van de vorige eeuw een grote prijs won in de Staatsloterij.

Op de foto uit 1921 kijken de drie jonge mannen met een brutale blik naar de fotograaf. In de hand bungelt een sigaretje. Ze zijn netjes gekleed en allemaal jonger dan 20 jaar. Kleermaker Ten Have (1903), bedrijfsleider bij Douwe Egberts Kramer (1902) en timmerman Bosma (1902) stonden jaren later bekend als de Goudploeg.

De foto is op 26 september 1921 gemaakt tijdens de Jouster Merke Koersen. Een paar jaar later wonnen ze 50.000 euro in de Staatsloterij. Vermoedelijk om die reden noemden zij hun vriendenclub vanaf die tijd ‘de Goudploeg’.

Oude foto’s

‘Ik wist van het bestaan van de foto niet af’, vertelt Henk Kramer (86) in zijn huis in Sneek. Op tafel ligt een stapeltje oude foto’s. De belangrijkste houdt hij zelf vast. Berthus Bosma (71) en Berthus ten Have (72) bekijken de andere foto’s. Mannen in pak die poseren in oud Joure. De namen vliegen over en weer: Van Terwisga, De Jong, IJsselmuiden, Van Gelderen. Kramer ontdekte de foto in de verzameling van zijn overleden broer Herman. Het zijn de vaders van de drie die nu in Sneek samen zijn gekomen. De zonen zijn, ondanks het verschil in jaren, het evenbeeld van hun vaders.

50.000 gulden in de Staatsloterij

Het verhaal van de Goudploeg, hun vaders, kwam ter sprake. Zij wonnen een prijs van maar liefst 50.000 gulden en dat verdeeld over vijf jonge mannen. Kramer: ‘En dat hebben ze gevierd. Het meeste ging op aan het nachtleven in Amsterdam.’ Joure werd niet vergeten: het armenhuis kreeg een gezellige avond. En voor zichzelf hielden ze een receptie bij Hotel Terwisga waar heel Joure hun kon feliciteren. Ten Have: ‘Ook kochten ze op de terugweg van Amsterdam naar Joure een fruitstalletje leeg ‘omdat ze honger hadden’. De blik van de eigenaresse moet onbetaalbaar zijn geweest.’ En de vrienden trakteerden zichzelf op een reis via Bergen en Amsterdam naar België en zo terug naar Joure.

Verloren elkaar uit het oog

De kleine gemeenschap van de Vlecke telde in 1938 nog maar 4000 inwoners. Uiteraard kenden de mannen elkaar in het toen veel kleinere Joure. Maar zoals dat vaak gaat, verloren ze elkaar uit het oog. Zoals dat zo vaak gaat, verloren ze elkaar uit het oog. Henk Kramer werkte, net als zijn vader, bij Douwe Egberts. Eerst in Joure, later in Utrecht. Voor het concern reisde hij de hele wereld over. Ten Have werkte eerst in de horeca en ging later aan de slag in de gevangenis De Marwei in Leeuwarden. Berthus Bosma werd, net als zijn vader, timmerman.

100 jaar later

Het contact bleef op afstand. De vondst van de foto’s in het huis van Herman Kramer, brengt de drie weer samen. Ze besloten om de foto na te maken. Net als hun vaders, brutaal in de camera kijkend met een sigaretje in de hand. Kramer: ‘We wilden eigenlijk wachten tot 2021, precies 100 jaar later. Maar dat durfden wij toch niet aan.’ De leeftijd en de gezondheid begint parten te spelen en de mannen kregen haast. In april van dit jaar is de foto gemaakt. Niet in Joure, maar in de cantorij van de Katholieke kerk in Sneek.

Speurtocht naar de Goudploeg

En nu zijn de mannen op zoek naar meer informatie over deze Goudploeg. Kramer: ‘Er staat nergens in Joure iets op papier. Er is niets terug te vinden in de archieven. Is het inderdaad zo dat er 5 leden waren? En wat hebben ze allemaal gedaan? Wij zijn heel geïnteresseerd in meer informatie over deze Goudploeg.’

Reacties kunnen naar: Henk Kramer: kramer.hobert@planet.nl

Brenda van Olphen