Oudehaske in gesprek over toekomst dorp

Oudehaske - Ruim 50 dorpsgenoten van Oudehaske en Nijehaske kwamen 20 juni in het Kulturhûs in Oudehaske samen.

Hier gingen ze in gesprek over de opbrengsten van de huiskamergesprekken die in de afgelopen maanden plaatsvonden met de vraag: Waar willen we met Oudehaske/Nijehaske naar toe en hoe kunnen we dat organiseren? Naast de terugkoppeling van de ruim tien huiskamergesprekken was het een opmaat voor het Toekomstkompas voor het dorp.

Tien stevige thema’s komen naar voren die dorpsgenoten belangrijk vinden voor de toekomst; zoals wonen, omzien naar elkaar, natuur en duurzaamheid. Na een gezamenlijke maaltijd gingen dorpsgenoten in gesprek over de thema’s om met elkaar te bepalen met welke speerpunten ze als eerste aan de slag willen gaan. Speerpunten waar groepjes direct mee van start gaan zoals een bijenvriendelijk dorp, een energie coöperatie en woningen voor alle leeftijden in het dorp; en andere die nog nadere uitwerking vragen.

Toekomstkompas

Alle opbrengsten worden verzameld in het Toekomstkompas Oudehaske-Nijehaske. Een kompas dat richting geeft aan waar dorpsgenoten met het dorp naar toe willen. Niet een ‘beleidsstuk’, in beton gegoten, maar een ‘meebewegend’ document dat het dorp met elkaar in de komende tijd gaat uitvoeren, aanvullen en aanscherpen. Want: De toekomst van Oudehaske-Nijehaske maken we samen.

Zodra het Toekomstkompas gereed is zal het verspreid worden via de Facebookpagina en de website van Dorpsbelang Oudehaske – Nijehaske: http://www.oudehaske.info