Geen vaste ligplaatsen in haven Joure

Joure - In de haven van Joure mogen geen vaste ligplaatsen worden verhuurd. Dat meldt gemeente De Fryske Marren.

In 2018 heeft de huurder van de passantenhaven een verzoek ingediend voor vaste ligplaatsen voor twee vaartuigen in de winterperiode. Dit is niet toegestaan in de huurovereenkomst met de gemeente, met uitzondering van een aantal locaties waar vanuit het verleden rechten voor golden. In bijzondere gevallen kan het college een tijdelijke ontheffing verlenen. Dit geldt voor historische schepen in het winterseizoen.

Een vaste ligplaats in het winterseizoen wordt gezien als winterberging. Bij toestaan van winterberging is de passantenhaven concurrent van commerciële jachthavens. Dit is niet iets wat overeenkomt met de beleidsuitgangspunten van de gemeente.