Pad Omkromte op agenda gemeenteraad

Joure - De gemeenteraad beslist binnenkort over openbaarheid pad achter de Kooilaan in Joure.

Een deel van de omwonenden ziet het pad als hun eigendom en onderdeel van hun achtertuin waar derden niet zomaar gebruik van mogen maken. Anderen zien graag dat het pad weer (openbaar) toegankelijk wordt en willen het gebruiken als wandelpad.

Doordat verschillende opvattingen zijn over de status van dit pad, is de Raad van State gevraagd om een uitspraak te doen over de toegankelijkheid (wel of niet openbaar). De twee voormalige gemeenten (Haskerland en Skasterlân) hebben zich namelijk nooit duidelijk uitgesproken over de status.

Pad is openbaar

Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat het pad openbaar is. Dat betekent dat de gemeente handhavend moet optreden tegen de hekwerken en bordjes. Maar de gemeenteraad wil eerst een definitief besluit nemen op het verzoek van de omwonenden.

Op 26 juni wordt dit onderwerp besproken in de gemeenteraad tijdens het Petear. Op 10 juli 2019 zal een besluit volgen op het verzoek tijdens het Debat en Beslút.