50 jaar Oecumenische diensten in Broek

Broek - De Oecumenische diensten worden alweer 50 jaar gehouden in Broek. Op 16 juni wordt dit gevierd.

De diensten zijn ontstaan uit een gespreksgroep in Broek Súd, zoals toen gewoon was, in de Roomse gemeenschap. Na een poosje kwam men tot de conclusie dat men door alleen maar praten, niet verder zou komen: wij moeten toe naar één kerk. Er werd een vergadering gehouden in de consistorie met als aanwezigen: de heer T. Hooghiemstra (voorzitter), ds. Verbaas, pastoor Metz, da. Zuidema en ds. Van Endt. Die avond werd besloten om de vier weken een woorddienst te houden. Maar men wilde meer en zo kon er in 1974 het eerste oecumenische avondmaal worden gehouden, onder leiding van ds. Van Endt. En zo gaat het anno 2019 nog steeds : elke eerste zondag van de maand is er een Oecumenische viering in het kerkje van Broek.

Het 50-jarige jubileumviering is op zondag 16 juni op It Súd 7 in Broek Súd, bij de familie Klaas en Jeltje Heida om 9.30 uur. In deze dienst zijn er drie voorgangers: pastor Annie Schothorst -namens de R.K. Parochie, dr. Jan Henk Hamoen -namens de Protestantse Gemeente en ds. Cor Nijkamp -namens de Doopsgezinde Gemeente. Het kinderkoor Prelude uit Nijemirdum onder leiding van Roelien Braam zorgt voor de muzikale omlijsting.