Ouders krijgen inkijkje in leven van scholieren

Joure - Tijdens de ouderavond in de aula van het Bornego College en het OSG Sevenwolden in Joure stond het onderwerp jongeren en sociale media op het programma. De avond was goed bezocht.

Theatervoorstelling

Ruim 80 ouders van Bornego en Sevenwolden keken naar de interactieve voorstelling van theatergroep Playback. Een groep acteurs gaf een herkenbaar kijkje in het (digitale)leven van jongeren. Via korte scenes werd een realistisch beeld geschetst van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Met behulp van ‘terugspeeltheater’ gingen ze vervolgens met de ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. Ouders werden op het podium uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ‘jongeren’ zodat ze aan het publiek konden laten zien hoe ze zelf een gesprek zouden voeren.

24-uur online

Het bleek dat veel ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind, maar er zijn ook zorgen over het taalgebruik van hun puber en het sociale gedrag. Niet alle ouders hebben ervaring op het gebied van sociale media of zitten zelf op sociale media. De theatergroep gaf diverse tips. Het belangrijkste advies was om te blijven communiceren met je kind.

Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van Mix Welzijn uit Joure. De afdeling jongerenwerk is wekelijks in de kantine van beide scholen te vinden en vroeg deze avond aandacht voor een clinic over social media en gaming die zij binnenkort gaan organiseren en waarbij zij de belevingswerelden van jongeren en hun ouders bij elkaar willen brengen om bewustwording en gespreksvoering te stimuleren.