Afbouwregeling voor boeren in probleemgebieden

De Fryske Marren - Boeren in Fryslân die landbouwgebieden hebben met een natuurlijke handicap (probleemgebieden), kunnen gebruik maken van een subsidie afbouwregeling.

Gedeputeerde Staten stellen hiervoor een bedrag van € 280.200 beschikbaar. Voorwaarde is dat de boeren in 2014, 2015 of 2016 meededen aan agrarisch natuurbeheer en daarvoor geen subsidie hebben ontvangen. Aanvragen kan van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.