Ho! Net yn ‘e Kliko! op Joure onder wol

Joure - Het campagneteam van Ho! Net yn ‘e Kliko! stond afgelopen zaterdag samen met het Repaircafé op de Wolmarkt in Joure.

Aan de vele bezoekers is uitleg gegeven over het belang van hergebruik van wol en textiel. Daarnaast werd er uiteraard aandacht besteed aan het belang van het goed scheiden van je afval, waarbij wol en textiel deze keer centraal stonden. Vrijwilligers van het Repaircafé verzorgden deze dag een groot aantal kleine textielreparaties. Vanwege de hoge ecologische druk van wol en katoen is het noodzakelijk om textiel te recyclen, iets wat ook goed kan. Textiel laat zich daarnaast ook makkelijk repareren, waardoor het in principe lang gebruikt kan worden. De slogan van het Repaircafé is dan ook: weggooien, mooi niet!

Boukje van Hettema, campagneteam lid: ,,Versleten kleding en textiel moet je dan ook niet in de grijze container doen, maar altijd in de textielcontainer”. Mede campagneteam lid Margriet Mol voegt daar nog aan toe: “en je oude poetslappen of lakens met verf resten kun je inleveren op de milieustraat”. Het was het wederom een geslaagde dag voor het campagneteam. Het leverde weer 16 nieuwe deelnemers op die gaan meedoen aan deze bewustwordingscampagne. Daarmee doen nu al zo’n 336 huishoudens in Joure en Scharsterbrug mee aan de campagne.

Ho! Net yn ‘e Kliko! is een afvalcampagne die loopt binnen de gemeente De Fryske Marren. De campagne heeft als doel om inwoners te informeren over het belang van afvalscheiding om daarmee te zorgen voor minder restafval in de grijze container. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina: www.facebook.com/groups/honetynekliko.skarsterlan/ en op www.honetynekliko.frl