Duizenden palingen uitgezet in Tsjûkemar

Rohel - Twaalf vissers hebben vrijdag samen ruim driekwart miljoen jonge palingen uitgezet in Friesland. Ook in de Tsjûkemar zwemmen nu duizenden pootaaltjes. Beroepsvisser op het Tjeukemeer Pascal Sannes heeft bij Rohel 44 bakken vis overboord gezet.

,,Het ging hartstikke goed’’, zegt Sannes. ,,Alle aal is nu uitgezet. Wat wij nu doen is heel belangrijk voor de stand van de aal. Nee, ze zijn niet uitgestorven zoals sommigen beweren. We geven ze hiermee een zetje in de rug.’’

Stichting Dupan

Het uitzetten van de aal is georganiseerd door Stichting DUPAN in samenwerking met het ministerie van Economische zaken. De jonge paling die nu in het meer leeft kwam begin dit jaar als glasaal aan bij de Franse kust. De afgelopen maanden hebben ze in een Nederlandse kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden, en zijn ze van glasaal (doorzichtig) veranderd in pootaal. Het vrijlaten van de vissen levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal voor de Europese kustbarrières zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel sterven. Door ze in het zoete water uit te zetten kan een groot deel overleven. ,,Het is nu afwachten wat ze hier gaan doen’’, gaat Sannes verder. ,,Een gedeelte zal hier blijven, anderen gaan naar zee en een deel zal het niet halen.’’

Palingstand

Sinds 2010 wordt aan de Europese kusten een toename van de palingstand gemeten. Maar ook de Nederlandse wateren tonen tekenen van herstel. Glasaal wordt meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee, Bermudadriehoek. De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Beroepsvisser

Wat ook is vastgesteld, is het visquotum. Sannes is de enige beroepsvisser die op de Tsjûkemar mag vissen. Hij mag 3100 kilogram per jaar uit het meer halen. Heeft hij de kilo’s gehaald? Dan mag hij niet meer vissen op het meer. De paling uit de Tsjûkemar is te proeven tijdens de Kunstroute rondom het meer op Hemelvaartsdag. Daarnaast hebben een aantal lokale restaurants de vis op de kaart staan. ‘Maar mensen kunnen mij altijd bellen’.

Toekomst Tsjûkemar

Het Tjeukemeer is in ontwikkeling. De Club van Aanjagers wil van het doorvaarmeer een recreatiemeer maken. Pascal Sannes werkt graag mee om deze ontwikkeling mogelijk te maken en is positief over de toekomst. ,,De water- en visstand zijn goed. Als dat zo blijft, dan komt het wel goed.’’ Over de plannen van de Aanjagers is hij overwegend positief. Niet alle plannen spreken hem evenveel aan. ,,Het is een prachtig natuurgebied en dat moet je koesteren. Wees daar trots op.’’