Azc in Balk mag weer open

Balk - Het Asielzoekerscentrum in Balk mag sinds donderdag weer open.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouw en het gebruik van het azc in Balk te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. De eerste bewoners worden begin volgende week verwacht.

Het COA heeft groot belang bij het eerder in gebruik mogen nemen van het azc omdat een nijpend tekort aan opvangruimte is. Gemeente De Fryske Marren is van mening dat het groot maatschappelijk belang in dit geval zwaarder weegt. Daarnaast is concreet zicht op legalisatie, volgens de gemeente.

Gedoogbesluit

De gemeente gedoogt het azc tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. Dit betekent dat het COA het azc vanaf heden weer in gebruik mag nemen. Dit gebruik is echter wel op eigen risico.

Vergunningprocedure

De Fryske Marren is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het azc. De gemeenteraad heeft daartoe inmiddels een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.