Klimaatbijeenkomst in Woudagemaal

Lemmer - Gemeente De Fryske Marren houdt op 20 mei een klimaatbijeenkomst in het Woudagemaal in Lemmer. Om 19.15 uur is de inloop, om 19.30 uur start het programma.

 

Klimaatadaptatie is een term die je steeds vaker hoort. Het betekent aanpassen aan het klimaat. Ook gemeenten hebben hierin een taak, samen met hun inwoners en ondernemers. Immers, het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving.

 

Om goed om te gaan met klimaatverandering zijn er verschillende soorten maatregelen die de gemeente én inwoners kunnen nemen. Voor een groot deel hebben die te maken met de inrichting van de woon- en leefomgeving. Ook de provincie en Wetterskip Fryslân zijn deze avond aanwezig. Naast een informatief gedeelte gaat iedereen actief met elkaar in gesprek over verschillende oplossingen en maatregelen, per thema.

 

Aanmelden kan via ruimtelijkbeheer@defryskemarren.nl. Bij voorkeur uiterlijk vrijdag 17 mei.