Schoolschrijver neemt afscheid van Haskerplak

Oudehaske - Schoolschrijver Lida Dijkstra heeft woensdag afscheid genomen van het Haskerplak in Oudehaske.

Er werden door alle groepen voordrachten gedaan die varieerden van zelfgemaakte gedichten, liedjes en zelfs een rapnummer. En er is ook meegewerkt aan de schoolestafette. Elke deelnemende school schrijft 2 regels wat aan het einde een mooi verhaaltje wordt. Hier nemen 5 scholen aan mee. De kinderen hebben erg veel opgestoken van de lessen en lieten dit ook zien en horen tijdens de voordrachten.

In het kader van het taalprogramma De Schoolschrijver maakten in heel Friesland 5 schoolschrijvers van de wekelijkse taallessen een spannend avontuur. Ze inspireerden zo’n 600 kinderen in Friesland om meer te lezen en te schrijven, zowel in het Fries als in het Nederlands. Naast Lida Dijkstra, gaven ook kinderboekenschrijvers Linda de Haan, Tialda Hoogeveen, Janny van der Molen en Kate Schlingemann les.

Estafette

In mei en juni ronden de Schoolschrijvers hun programma af en nemen ze afscheid van de leerlingen. De vijf deelnemende scholen organiseren ieder een feestelijk slotevenement waarbij kinderen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Rode draad bij deze slotevenementen is het mega-estafettegedicht. Het ‘stokje’ dat wordt doorgegeven is een reuze potlood. De leerlingen schrijven met hun eigen Schoolschrijver om de beurt een paar regels en geven het daarna door aan de volgende school. Zo ontstaat er een gezamenlijk gedicht. Op 8 mei startte de estafette met Linda de Haan, die de eerste regels schrijft tijdens de officiële slotceremonie bij CBS de Oanrin in Twijzel. Daarna reist het affiche op woensdag 15 mei naar It Haskerplak in Oudehaske, de weken erop naar Heerenveen, Menaam en Gorredijk. De laatste regels worden geschreven op 6 juni door Kate Schlingemann tijdens een groot feest op OBS de Cingel in Menaam.