Vooral vanuit techniek minder WW-uitkeringen in Friesland

De Fryske Marren - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder WW-uitkeringen.

Dit komt omdat er meer werk is in de bouw. Niet alle sectoren bieden goede kansen op werk. Werkzoekenden kunnen hun kansen verbeteren door over te stappen naar een andere sector. Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn adviseert bij een overstap naar de zorg.

In Friesland daalt aantal WW-uitkeringen in april

Eind april telde Friesland 10.633 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 650 uitkeringen (-6,3%). Met name vanuit technische beroepen daalt het aantal WW-uitkeringen. Bij de afname gaat het vooral om bouwberoepen. Veel bouwarbeiders werken via een uitzendbureau in de bouw. In de uitzendsector is de daling ook zichtbaar.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,8% (-2.619) minder WW-uitkeringen. De daling van het aantal WW-uitkeringen op langere termijn blijft hiermee doorzetten. Door de aanhoudende hoogconjunctuur zijn er meer kansen voor werkzoekenden. Met name de technische beroepen zijn kansrijk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn helpt richting kansrijke zorgberoepen

Ook in de zorg zijn er veel beroepen die goede kansen bieden op werk. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen. Werkzoekenden in minder kansrijke beroepen kunnen baat hebben een overstap. Hiervoor kunnen zij terecht bij het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn.