Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Fryslân - Een breed landelijk samenwerkingsverband van bedrijven en overheden brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart van aquathermie.

Een schone en duurzame techniek om met water gebouwen te verwarmen of te koelen. Vandaag zetten in Utrecht de provincie Fryslân en partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, hun handtekening onder de Green Deal Aquathermie. Fryslân investeert 125.000 euro in projecten binnen de provincie en een gezamenlijk onderzoek binnen deze Green Deal.

Met aquathermie wordt warmte of koude gewonnen uit water. Dat kan zijn oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De techniek helpt bij de overstap naar aardgasvrije verwarming en draagt zo bij aan de energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron te benutten. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Green Deal Aquathermie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal om een programmabureau in te richten. Provincie Fryslân investeert dus 125.000 euro, en ook andere partijen die ondertekenen dragen financieel of in natura bij.

Via de Green Deal werken partijen samen om de mogelijkheden van aquathermie onder de aandacht te brengen van belanghebbenden, om kennis te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van het Rijk, zoals de Regionale Energiestrategie en het Programma Aardgasvrije Wijken.

Potentie

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in veertig procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen.