86,4% haalt prik tegen meningokokkenziekte tijdens eerste vaccinatieronde

Fryslân - Dit jaar roept GGD Fryslân, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ruim 35.000 jongeren in Friesland op voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY.

De eerste vaccinatieronde is in maart en april geweest. 19.498 jongeren kregen een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Van hen is 86,4% op een van de locaties geweest om een prik te halen.

Projectleider van de vaccinatiecampagne Jeannette Provoost (GGD Fryslân) is tevreden met de opkomstresultaten tot nu toe en de samenwerking met alle Friese gemeenten. “De jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 zijn nu allemaal opgeroepen. Van de jongeren die een oproep kregen voor maart of april, heeft 86,4% een prik gehaald. Daar zijn we blij mee. We kunnen pas in het najaar definitieve opkomstcijfers geven, wanneer alle vaccinatierondes zijn geweest. Dan weten we ook hoe de Friese cijfers zijn ten opzichte van de landelijke. Voor deze campagne werken we overigens samen met alle Friese gemeenten. De organisatie en samenwerking is wat ons betreft goed verlopen.”

Groepsbescherming

In mei en juni worden jongeren geboren in 2003 en 2005 opgeroepen. In het najaar van 2019 krijgen jongeren die geen vaccinatie hebben gehaald een herhalingsoproep. De staatssecretaris besloot om deze groep jongeren te vaccineren om hen, en daarmee indirect de gehele bevolking, te beschermen. Eén prik is voldoende om iemand ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte. Er is gekozen voor jongeren omdat het aantal ziektegevallen binnen deze groep sterk toeneemt, overdracht (door hoesten, niezen of zoenen) binnen deze groep gemakkelijk plaatsvindt en er een hoog overlijdensrisico bestaat. Het ministerie nam het besluit voor deze campagne omdat het aantal infecties met meningokokken type W toeneemt.

Humaan papillomavirus (HPV)

Tegelijkertijd zijn meisjes geboren in 2006 opgeroepen voor hun eerste HPV-vaccinatie. In het najaar krijgen zij een uitnodiging voor een tweede vaccinatie. Het opkomstpercentage was 67,5%. Vorig jaar was dat 41,9%. De oorzaak van deze stijging is nog niet bekend.

Meer informatie of vragen over de prik

Kijk op www.ggdfryslan.nl of www.deelditnietmetjevrienden.nl voor meer informatie over de meningokokkenvaccinatie. Hier lees je ook verhalen van jongeren en ouders die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Vragen kunnen gesteld worden via 088 22 99 240. Ook kun je via www.jouwggd.nl anoniem vragen stellen door middel van een live chat. Dit kan elke werkdag van 15.00 tot 21.00 uur en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.