Wordt DFM dan toch een regenbooggemeente?

DFM - Hoewel tijdens eerdere colleges de gemeente De Fryske Marren geen regenbooggemeente wilde worden, staat in het nieuwe coalitieakkoord dat de gemeente zich daar nu wel voor in wil zetten.

‘De sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI-ers staat landelijk en ook in De Fryske Marren onder druk. Wij zullen de raad dan ook een voorstel over het worden van regenbooggemeente voorleggen,’zo staat in het nieuwe coalitieakkoord.