Beste profielwerkstuk van 2019 gemaakt door Jouster

Joure/Leeuwarden - Sevenwoldenleerlingen Jildou Ekkelboom uit Joure en Frouke Verhoeff uit Luinjeberd hebben de de LC Toptalent PWS publieksprijs 2019 gewonnen.

Woensdagavond was de finale. Vwo-6 leerlingen Jildou uit Joure en Frouke uit Luinjeberd van Sevenwolden Fedde Schurer waren genomineerd door de jury en mochten daarom concurreren met 12 andere finalisten tijdens de pitch-avond in het gebouw van de Leeuwarder Courant.

De variatie in PWS-onderwerpen was groot. Van de ideale achtbaan, eenzaamheid onder ouderen, astma en schoolgebouwen, leiderschap binnen de PVDA tot Quantum mechanica.

De volgens de jury belangrijkste prijs van de avond is gewonnen door Jildou en Frouke. Ze hebben een geldprijs van € 333,33 gewonnen. Daarnaast waren er mooie woorden van de jury. Het jurycommentaar bestond onder andere uit een waardering voor de gekozen onderzoeksmethode en voor het onderwerp dat dichtbij huis gekozen is. Daarin hebben waarschijnlijk veel LC-lezers/stemmers zich herkend want er is massaal gestemd op dit profielwerkstuk.