Gemeente ondertekent lokaal sportakkoord

Joure - Met de handtekening van wethouder Jos Boerland is het lokaal sportakkoord woensdag door de gemeente De Fryske Marren bekrachtigd.

Hierin staat beschreven waar De Fryske Marren zich de komende jaren op gaat richten als het gaat om sport en bewegen. Daarbij zijn de ambities en wat zij willen bereiken beschreven. Tennisvereniging Joure, Sportbedrijf De Fryske Marren in oprichting en de Reddingsbrigade Lemmer hebben allen de intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Sportformateur

Om het sportakkoord te ontwikkelen, wordt een procesbegeleider, een zogenaamde ‘sportformateur’ aangesteld. Hij of zij gaat de komende periode aan de slag om samen met de lokale verenigingen en instellingen de ambities in kaart te brengen en inhoud te geven aan het sportakkoord.

Uitwerking van het Nationale Sportakkoord

Het regionale sportakkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord dat in de zomer van 2018 is gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd Inclusief sporten & bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen en Topsport die inspireert.

Om deze ambities te realiseren is er nu een ondersteuningsregeling gekomen, zodat het akkoord een lokale vertaalslag krijgt. De gemeente ontvangt € 15.000,- subsidie voor het aanstellen van een procesbegeleider/sportformateur. Na het vaststellen van het lokale sportakkoord stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering daarvan.