Paasprojectkoor in doopdienst

Joure - Het Pasenprojectkoor zal 21 april haar entree maken in een doopdienst waarin ds. Peter Ros zal voorgaan in de Oerdracht in Joure.

Dit onder leiding van dirigent en operazanger Marco Rypma die naast het optreden van het Pasenprojectkoor tijdens de doopdienst, solo een lied ten gehore zal brengen speciaal voor de baby die gedoopt zal worden. Hij zal hierbij begeleid worden op piano door een medelid van het Pasenprojectkoor.

In slechts acht sessies van een uur per keer, zijn de leden van het Pasenprojectkoor door Marco Rypma en door zangdocente en dirigente Jannie Brandsma van muziekschool it Toanhus, getraind, om een aantal liederen passend bij Pasen en bij de doopdienst meerstemmig te zingen. De heren die meedoen met het Pasenprojectkoor zingen overwegend voor het eerst in een koor, en zij worden aangevuld door enkele leden van het Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio.

Het mannenkoor Cantate Cum Gaudio heeft de afgelopen tijd zeer veel furore in Friesland gemaakt, en had tot hun laatste optreden in Idskenhuizen dit jaar uitverkochte zalen met hun theaterconcert Jochanan van Patmos, waarmee het Bijbelboek Openbaringen tot leven werd gebracht.